Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.

Startuoja naujos kartos Karinių jūrų pajėgų laivo projektas

Šalies jūrinė pramonė, mokslas ir karybos ekspertai telkia jėgas unikaliame formate – siekiant sukurti konceptualų naujos kartos Karinių jūrų pajėgų laivo projektą. Vasario 15 d., Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarėse, Klaipėdoje bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl šio inovatyvaus technologinio projekto įgyvendinimo.
 

Projekto „Lietuvos karo laivas 2030“ iniciatorius – Lietuvos jūrinis klasteris, šiuo metu telkiantis 12 narių, atstovaujančių šalies ir užsienio verslo organizacijoms, mokslo ir inovacijų institucijoms. „Projekto startui sutapus su Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio minėjimu, turime papildomą impulsą apmąstyti buvimo jūrine valstybe reikšmę. Klaipėdoje sukoncentruotos Lietuvos jūrinės pramonės ir mokslo institucijų aktyvesnis dalyvavimas valstybės saugumo ir gynybos projektuose neabejotinai yra labai svarbus. Klaipėda pasiruošusi žengti į juos su savo ekspertais ir išvystyta industrija”, – įsitikinęs Lietuvos jūrinio klasterio valdybos pirmininkas Arnoldas Šileika.
 

Sutartis įtvirtins klasterio ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų bendradarbiavimą šio projekto rėmuose. „Tikslas, kurio sieksime drauge su partneriais, sugeneruotas atsižvelgiant į  planus modernizuoti Lietuvos karinį laivyną bei siekiant tinkamai išnaudoti mūsų sukauptą ekspertinę patirtį specifinėse karinėse srityse, o taip pat Lietuvos jūrinės pramonės, mokslo įstaigų ir inovacijų centrų potencialą. Įgyvendinant naujos kartos  karinio laivo projektą bus siekiama, kad jo sprendimai atlieptų Karinių jūrų pajėgų poreikius ir iššūkius, įgalintų efektyviai spręsti nacionaliniu mastu aktualias bei NATO keliamas užduotis“, – kalbėjo Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas.
 

Šalys įsipareigos bendradarbiauti profesinių žinių ir įgūdžių apsikeitimo srityse, rengs jungtines darbo grupes, gilins kompetencijas specializuotuose renginiuose, dalinsis pasiūlymais.
 

„Klasterio veikla pirmiausia yra nukreipta į aukštos pridėtinės vertės sprendimų kūrimą, tad naujos kartos Karinių jūrų pajėgų laivo projektą matome kaip naujų galimybių platformą įveiklinant mūsų jau sukauptas žinias ir patirtį“, –  pabrėžė Andrius Sutnikas, Jūrinio klasterio veiklą koordinuojančio Klaipėdos mokslo ir technologijų parko plėtros vadovas.
 

Konsorciumo nariai tikisi, kad projektas „Lietuvos karo laivas 2030“ taip pat prisidės prie naujų perspektyvų jūriniam verslui ir visai jūrinei inovacijų bendruomenei kūrimo, nes konkurencingas projektas įgytų komercializavimo potencialo.